Ye O Kurbagayi

Author: Brian Tracy
Publisher:
ISBN: 9789757582885
Size: 63.24 MB
Format: PDF, ePub
View: 3367
Download Read Online
Set the table -- Plan every day in advance -- Apply the 80/20 rule to everything -- Consider the consequences -- Practice creative procrastination -- Use the ABCDE method continually -- Focus on key result areas -- Apply the law of three -- ...

Tarih Ve Toplum Ayl K Ansiklopedik Dergi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 33.58 MB
Format: PDF, Kindle
View: 7064
Download Read Online
Yil anmalan çerçevcsinde Osmanh Devleti'nin tarihteki ye- rinin belirlenmcsi için
çaba sarfeder- ken Balkanlar'dan beklenmeyecek bir katki geldi. Sirplann Nazi
uygulama- lanni ... Yugoslav Federasyonu çerçevesinde Kosova özerk bir
bölgeydi ama o tarihte bu statüsü iptal edildi, yüzbin Sirp'a karçilik on misli
Arnavut ve Müslü- man halktan olu§an nüfusun yöneti- me katilma hakki kaldinldi
ve bölge- de kati bir baski rejimi uygulamasina geçildi. Bu giri§imin 1989'da ba§
la- tilmasi ...