Tarih Ara T Rmalar Dergisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 76.80 MB
Format: PDF
View: 4800
Download Read Online
Ö. Ill.yüzyıla tarihlendirilen arşitrav üzerindeki adak yazıtından tanrıya ait Mamurt-
Kale'deki kutsal yapının daha ilk hükümdar Philetairos tarafından kurulmuş
olduğu anlaşılmaktadır. Aynı zamanda tapınak Attaloslar ... d.n.10. Meter
Aspordene epithetiyle o dağın tanrısı anlamında koruyucu tanrı kültüne sahip
olarak tapınım görmüştür. 7 Bkz. Ohlemutz, 1968, s.174, d.n.2. 8 Conze
&Schazmann, 191 1 . s. 10 ve 20; krş. Ohlemutz, 1968. s. 175. 9 Alt.v.Perg.XIl;
Ohlemutz, 1968, s. 19, d.n.6.

Anadolu Daki Galatlar Ve Galatya Tarihi

Author: M. Ali Kaya
Publisher:
ISBN: 9789754834734
Size: 76.46 MB
Format: PDF, Kindle
View: 5311
Download Read Online
Ö. 166 yılında Pergamon kralı Attalos'a karşı yaptıkları savaşta aldıkları esirlerin
arasına giren Galatların komutanı, onların en genç ve yakışıklı olanlarını, tanrıya
kurban etmek için arayıp buldu ve ... Seçilen her iki savaş alam da savaş
arabalarının ve süvarilerin kullanılamayacağı kadar bozuk zeminler, sarp Livius,
Ab urbe condita XXXVIII 17.4-6. Diodoros, Bibliotheke V 29.1. Diodoros,
Bibliotheke V 29.1; Strabon, Geographika IV 4.5. Bk. n. Bölüm dn. 294. Diodoros,
Bibliotheke V 32.6 ...

Kutadgubilig

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 66.47 MB
Format: PDF, Kindle
View: 6370
Download Read Online
Sevilenin ardından acı ile gözyaşı dökmek eyleminin amacı bu duyguların (ona
veya Tanrıya) ağmasını sağlamak olduğu için, bu eylemin adı 'ağlamak'tır.
Göktürk yazıtlarında geçen ve "bunca millet ... 87 d.n. 364 BTY, sözlük. 365
Caferoğlu. Eski Uygur Türkçesl Sözlüğü. 366 DLT I. s. 356. 367 Gabain. a.g.e., s.
55. 368 a.g.e.. s. 39. 369 Giraud, Göktürk İmparatorluğu, s. 176. 370 DLT III. s. 62-
63. 371 Köprülü, a.g.e., s. 119. 372 a.g.e., s. 115. 373 A. Caferoğlu. Tukyu ve
Uygurlarda Han ...

Istanbul Un Antik A Tarihi

Author: Arslan Murat
Publisher:
ISBN:
Size: 66.29 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 3554
Download Read Online
... hieron'un Zeus Ourios'a ait olduğunu ifade etmişlerdir”. "Müller 1990°, 77 dn. 4.
” Dion. Byz III. 5 fr. 58=Gyllius Bosp. III. 5. "* FGrHist IIIB 432 F 9 (15) “Nymphis'=
Ath. Deip. XII. 536 b. Daha detaylı bilgi için bk. Müller 1990°, 78. ” Zira Hellenler,
esas itibariyle kendilerini Perslerin köleliğinden Poseidon'un kurtardığını
düşünmekteydiler. Bu bakımdan Pausanias, kendilerini özgürlüğe kavuşturan,
kurtarıcı Poseidon için Karadeniz'in ağzında bu adağı tanrıya sunmuş olsa
gerektir (Dion.

B T N Y Nleriyle 1 Develi Bilgi Leni

Author: Develi İlçesi (Turkey)
Publisher:
ISBN:
Size: 43.43 MB
Format: PDF, Mobi
View: 3149
Download Read Online
Görsel açıdan °LAMA/KAL- Koruyucu Tanrıya benzer8. Tanrı ile kralın önünde bir
sunak yer alır ki, ... Sağa doğru yönelik 6 Konuyla ilgili bibliyografya için bkz:
Savaş, S.Ö., 2001, 99, dn. 28-30.;Kohlmeyer, K.,2983, 67-74, dn. 61 9-624.;
Ayrıca ... 7 Darga, M.A.,A.g.e.,178 * Darga, M.A.,a.y 'Ünal, A., 1 994,383 vd ıu
Darga, M.A.,A.g.e.,179 " Savaş, S.Ö.,a.g.e.,101 ': Kohlmeyer, K.,a.g.e.,74-78,dn.
681.;Bittel,K.,a.g.e.,185 üç figür tasvir edilmiştir. Öndeki iki figür özelliklerine göre,
kraldan 233 ...

Dersim Alevi K Rt Mitolojisi

Author: Gürdal Aksoy
Publisher:
ISBN:
Size: 65.51 MB
Format: PDF, Mobi
View: 5061
Download Read Online
Olmo del Lete bu çifte adı köken olarak iki ayrı tanrıya tekabül ettiğine yorup, biri “
Amorite', diğeri “Kenani' olmak üzere iki pantheonun senkretizmine işaret
etmişken, Gibson ise Kothar wa-Hasis'in “bileşik' (compositc) bir tanrı olduğunu
düşünmüştür (Smith 2001: 71; Gibson 1978: 9, dn.l; lO, dn. 4; 31). Doktorasını
Kothar hakkında yapmış olan Mark S. Smith'e katılarak Kothar bu çalışmada
tanrının (ilk ve temel) adı olarak ele alındı. Kanımca bu çifte isim iki ayrı tanrının
değil, tek bir ...

Studi Micenei Ed Egeo Anatolici

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 67.56 MB
Format: PDF, ePub
View: 1578
Download Read Online
... DiNGlRMEš-su [ku]-up-ti-in wa-al-lıa-an-zi UD.2K"M QA-TI ertesi gün ise,
tapınakta 0 tanrıya ve onun tannlarına kuptì'yi walh- yaparlar. Ikinci gün bitti. '°
Lebrun, неттш 13 (1996), s. 40-41 ‚ 50-51: “brasier de карга". 2” Trans. ve terc.
için bk. M.-C. Trémouille, “Un objet cultuel; le šehelliškı”, SMEA 38 (1996), s. 87;
Lebrun.Hethìtíca 3 (1979), s. 143` |50. :l V. Haas, Die hurritı'schen Riıualtermini in
hethitischem Kontext. (Chs 1/9). Roma 1998, s. 5 ve d.n. 22.267. 22 Trans. ve
tere. için bk.

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 27.57 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 5524
Download Read Online
G miqaya t svirl rinin meydana g İm sind q dim dövrd n burada mövcüd olan daş
inancı, dağ kultu da mü yy n rol oynamışdır. Tanrıların s maya yaxın dağlarda
yaşadığına inanan insanlar öz dualarının Tanrıya çatması üçün m hz bu yeri ri
ziyar tgaha çevirmiş v mü yy n m rasiml r keçirm k üçün oraya toplanmışlar. M rk
zı Asiyada Tanrı dağlan toponiminin mövcudluğu da bunu t sdiq ed n
faktlardandır. Az rbaycan razisind , o cüvl d n Naxçıvanda dağla bağlı inançlar
geniş yayılmışdır.

Ferah

Author: Zekeriyazade Çelebi
Publisher:
ISBN:
Size: 53.43 MB
Format: PDF
View: 6401
Download Read Online
Hele on bir kâfir tutsağını üzgün ve acılı yuka- JŞ6) Seciyyesiz, tutumu belli
olmayan, kimi düşmandan yana, kimi Tûrkler'dn yana olan dönek çöl Arapları' nın
iki-yûrtin>r takımı içinde bizi utandırma. 386' Tanrıya baş-açık dua etmek ma
hfcntür. nitekim hacda ihrama giren kimsenin bay ve ayaklarının üzeri açık
bulundurulur, bu bir saygı nisanıdır. 387) Bkz., açıklama, 188. 388) Bkz., açıklama
, 307. 389) Kuyudan akıp gelen suyun şırıltısından büzülüp içine kapanmış olarak
. 390) Bkz.

Kar La T Rmal Dinler Tarihi

Author: Mehmet Taplamaçıoğlu
Publisher:
ISBN:
Size: 19.57 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 548
Download Read Online
ulu bir Us Tanrısı yanında Mithraya ve Anâhitâ adında bir Ana - Tanrıya da
inanılmakta idi. (76) Zerdüştlük bu birinci mazdeizmin yerini almıştır. Zer-
düştlüğün Kutsal Kitabı Avestadır; zamanla buna Zend adı verilen yorum'ar
eklend ... Zerdüşt daha önce gsçerl'kte olan İran d n:ni arıtmış, ahlakileştirmiş ve
çok- tanr alıktan Tektanrıahğa yöneltmiştir. Bu dinin yüce Tanrısı olan Abura
Mazda bazan Hürmüz adım alır. Bu parlak, çok iyi, çok güzel, çok bilge bir
yaradandır. Her yana sevinç ...