Osmanl Devleti Ve Medeniyeti Tarihi

Author: Feridun Mustafa Emecen
Publisher:
ISBN: 9789290630517
Size: 50.56 MB
Format: PDF, Kindle
View: 2558
Download Read Online
Hekimbaşı Tâbiiyet Kalemi. 299. 330 Tabi. 232 -u alem. 140 -u Alem Mehterleri, 1
53 -ve alem gönderme. 232 Tableau General de L'empire Oltoman. 415 Tabur.
359 Tac Bohemya-Macar - 1, 35 Tâcir/ler. 471.474.476 Ar ab -- ler. 30 büyük ~ ler
. 474 Tâcü'ş-Şeria 415 Tatta (ipekli kumaş). 630 Tağşiş sikke -- i/leri, 545. 546
Tahdid altın satışına -- konması. 551 Tahmin nüfus - leri. 290 Tahmis resmi. 529
Tahmishâne hasılatı, 531 Tahrik Safevî -- leri. 37 Tahrif. 37, 176. 450.467 -defteri/
teri.

Author:
Publisher:
ISBN: 9789749601754
Size: 20.72 MB
Format: PDF, Kindle
View: 2591
Download Read Online