Mithradates Vi Eupator

Author: Murat Arslan
Publisher: Odin Yayıncılık
ISBN: 9120219806
Size: 23.68 MB
Format: PDF, Mobi
View: 7437
Download Read Online
Kent halkı yakılan kapıların ve yı- kılan duvarların arkasına ise, aynı gece yenisini
ördüler1495. Kralın gerek gündüz gerekse geceleyin çeşitli savaş teknikleri
uygulayarak sürdürdüğü kuşatmasına dayanmayı sürdürdüler. Pontos'luların
bütün hücumları başarısızlıkla sonuçlandı. Kyzikos'lular tarafından geri
püskürtüldüler. Daha sonraki günlerde ise, rüzgar denizi kabarttı. Büyük dalgalar
ve fırtına kralın hem deniz hem de kara ordusunda bulunan büyük kulelerini yıktı
ve kuşatma ...

Hz Muhammed In S A V Hayat

Author: Ceylan Simge
Publisher: Le Adri via PublishDrive
ISBN: 1329878787
Size: 12.62 MB
Format: PDF
View: 1683
Download Read Online
... ve 600 atlısı ile Medine'ye saldırmaya gelen Mekkelilere karşı Medineliler
Muhammed komutasındaki 3000 piyade ile şehirde savunma savaşı yapmaya
karar verdi. Selman-ı Farisi'nin teklifiyle şehrin bazı stratejik yerlerine hendekler
kazılmasından dolayı Hendek savaşı olarak adlandırılan bu savaş bir kuşatmaya
dönüştü. Bir ay süren kuşatma havanın soğuması ve fırtına çıkması ile
kaldırılması Medinelilerin zaferi olarak kaydedildi. HUDEYBIYEANTLAŞMASIVE
MEKKE'NIN FETHI ...

Ankara Niversitesi Dil Ve Tarih Co Rafya Fak Ltesi 66 Kurulu Y Ld N M An Kitab

Author: Ankara Üniversitesi. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Publisher:
ISBN: 9789754825923
Size: 66.82 MB
Format: PDF
View: 4181
Download Read Online
Tablet kırık] Taşmişu sözlerini bitirince Ea'ya gitti ve onun dizlerini üç kez öptü ve
ayak bileklerini (de) öptü. Bir kavgaya başladı ve ona [... Tablet kırık]. Ea, Enlil'e
konuşmaya başladı: 'Enli! sen hiç bilmez misin, sana hiç kimse haber getirmedi
mi? Kumarbi 'nin. Fırtına Tanrısına karşı hangi düşmanı yarattığından haberin yok
mu senin? Suların içinde büyüyen o diyorit devi Ullikummi? Uzunluğu dokuzbin ..
Ve tıpkı kuşatma kulesi gibi yükselen? [... Tablet kırık] Ea sözlerini bitirince ...

Kronolojik T Rkce Kuran

Author: Dr. Abdullah Manaz
Publisher: Abdullah Manaz
ISBN:
Size: 20.97 MB
Format: PDF, Kindle
View: 334
Download Read Online
Konularına ve Geliş Sırasına göre Geliş Sebepleri ile birlikte Dr. Abdullah Manaz.
Hicretin beşinci yılında, inkârcılar büyük bir ordu ile Medine üzerine yürümüşler
ve Medine'de yaşayan Beni Kurayza adındaki Yahudi kabilesi de onlara katılmıştı
. 12 bin kişiyi bulanbu güce karşılık Hz Peygamber şehrin çevresinde hendekler
kazdırdı. Düşmanordusu hendeği geçemedi ve bir ay süren bir kuşatma oldu.
Sonunda Allah'ın hikmeti ile şiddetli bir fırtına çıktı ve inkârcılar 200> EY
İNANANLAR ...

Kirinti Topraklamak K T Belirleme

Author: Robert Skyler
Publisher: Robert Skyler
ISBN:
Size: 46.22 MB
Format: PDF
View: 6065
Download Read Online
Bir kuvvet Berlin güneyinde Nazilerin dağ tabya üzerine bu makine içinde
kendisini serbest iken bunların sadece ufukta bir fırtına gibi duymuş seviyor. O
Kızıl Ordu sadece Nazi SS bölünmeler bu zemin tesviye hayatta kalmak için daha
çok ve ertesi sabah hiçbir istisna olacak sağlam saldırılar olduğu gibi, standart
olarak, ben içini çekti bu şekilde her kuşatma açmak için standart işletme yöntemi
idi. Kütükler ve alanlar önceki gece baraj düşürülmüştür dağ tabya etrafındaki
ormanlar ...

Cengiz Han Ve In Mo Ol Mparatorlu U

Author: İbrahim Sarı
Publisher: noktaekitap
ISBN:
Size: 20.78 MB
Format: PDF
View: 5880
Download Read Online
Moğolların hareketlerinden korkan Alaaddin Muhammed de korku içindeydi ve
savunma hazırlıklarına girişmeye başlamıştı. Kalelerini güçlendirmeye
çalışıyordu. Kendisi de Moğollar, ulaşamaz düşüncesi ile dağlık bölgeye
çekilmişti. Ancak Moğol ordusu kanlı bir fırtına gibi bölgeye girdi. Bütün kentleri
ve kaleleri vahşi ve acımasızca ele geçirdi. Yakıp yıktı, talan etti. 1220 yılında
Otrar kenti Moğolların kuşatması altındaydı ve kuşatma beklediğinden uzun
sürünce Cengiz Han çocukları ...

Hz Muhammed Sallallahu Aleyhi Ve Sellem

Author: Murat Balıbey
Publisher: NUH YAYINLARI
ISBN:
Size: 69.32 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 556
Download Read Online
Müşriklerin gücü azalmıştı. Kuşatma bir ay boyunca sürdü. Sahabiler ve
müşriklerde açlık tehlikesi baş göstermişti. Bu arada Şevval ayının da sonu
gelmişti. Mekke'de hac mevsimi yaklaşıyordu. Müşrikler savaşı bitirip dönmezse
kayıpları büyük olacaktı. O gece şiddetli bir yağmur yağdı. Ardından fırtına ve
kasırga koptu. Kureyşliler'in Medine önüne kurdukları karargâhları dağılmış,
çadırları sökülmüştü. Develer bağırarak kaçmaya başlamışlardı. Bu 'soğuk çöl
kasırgası'nı Cebrail (a.s) ...

Kinci Viyana Ku Atma Karar

Author: Ahmet Salâhaddin Akan
Publisher:
ISBN:
Size: 67.11 MB
Format: PDF, Docs
View: 3499
Download Read Online
Bundan böyle, artık, bulgurdan olmak varken, ille pirinç üzerinde, yani kuşatmaya
İsrarda o kadar yanlış bir sevk ve idare yolu tutturmuş oluyordu. Belli bir gayeye
ulaşmak için işbirliği yapmak üzere meydana gelen topluluğa bahis 'konusu olan
bu politika, yani fırtına, akıntı ve dalgalarla boy ölçüşen teknenin sevk ve idarecisi
bütün tehlikeleri ancak bu geminin tayfaları sayesinde atlatır. Dolayısiyle sefer
sırasında onlarlada bozuşmadan, tayfalarında birbirleriyle boğuşmdan, güzel ...

Abd Nin Truva At Fethullah G Len Hareketi

Author: Nurettin Veren
Publisher:
ISBN: 9789944490139
Size: 78.13 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 4960
Download Read Online
kuşatma Nurettin Veren. Evet denge gözetilmediğinde hezimet ve mağlubiyetin
kaçınılmaz olduğu şartlarda, kahramanlık gösterisi sadece bir ihanettir (Sayfa: 14
1- 141). Hadiste mümin ekin'e benzetiliyor. Bela ve musibetler karşısında o fırtına
önündeki gibi eğilir. Yerlere yatar ve fırtına dinince tekrar ayağa kalkar. Bizim bu
hususiyetimiz şeytan cephesini tedirgin eder... Geçenlerde onlardan biri bu
durumu hissetmiş olacak ki aynen bu benzetmeyi kullanarak be- litli güçlerin
dikkatini ...