Yitik Sevda Kud S

Author: Mehmed Paksu
Publisher: Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
ISBN: 6051317937
Size: 30.72 MB
Format: PDF
View: 6847
Download Read Online
Kubbetü'sSahra'nın iç kısmında tam kubbenin ortasından aşağı doğru sarkan çok
büyükbiravize vardı. Yahudiler 1969 tarihinde Mescidi Aksâ'yı işgal ettiklerinde,
fanatik bir grupasker içeri girdi, kubbeyitaradı, avizeyiyerinden kopardıvedüşürdü
. Dikkat edilirse bugünkubbedehala kurşunizleri görülmektedir. Kubbetü'sSahra'
nın çevresinde bulunan öteki küçükkubbeli binaların bir kısmı yeniden yaptırıldı.
Bazısıda eldengeçirildi. Daha sonraki yıllarda onarım gören mescidin
kuruluşunda, ...

Makedonya Dan Esintiler

Author:
Publisher: Logos-A
ISBN: 9989581916
Size: 41.66 MB
Format: PDF, Mobi
View: 371
Download Read Online
anoğlu ne kadar yükselirse yükselsin gök kubbeye ulaşamaz, ne kadar yiğit
olursa olsun yerin dibinin sonuna varamaz, başı göğe asla değemez. Bir halt
işleyince her ne kadar “başın göğe değdi mi?”desek d! Gök kubbeyi kimse
indiremedi, ancak ecdadımızın canım kubbelerini hak ile yeksan etmeye gücü
yetiyor insanların. O yeşil Kubbe altında yatan kainatın ebedi sevgilisi Hz.
Muhammed'in sevgilileri yer yüzünde bulundukça bu gök kubbe bizi altında,
yeryüzü bizi üstünde ...

Kiliseden M Zeye Ayasofya

Author: Ahmed Akgunduz
Publisher: Osmanlı Araştırmaları Vakfı
ISBN: 9757268372
Size: 41.68 MB
Format: PDF, Mobi
View: 2915
Download Read Online
Zira bunlar toprak ve taş altında kalmış, parça parça olmuşlardı354. Anonim Târîh
-i Ayasofya ve İbn-i Kemal'in Ayasofya kayıtlarına göre, saltanat I. Justinianus'un
kardeşinin oğlu Justinus'a intikal etti. Mezkur hadisenin vukûundan iki yıl sonra,
Perşembe günü öğlen vaktinde, Ayasofya'nın kubbesi çöktü. Ne tabanında, ne de
kilise içindeki minber, mahfil, lamba, kandil gibi eşya kaldı. Cümlesini harab etti.
Justinus binanın mimarı Agnadiyos'u yanına çağırdı. Kubbenin böyle erken ...

Bir Osmanl Var Mi

Author: Koray Şerbetçi
Publisher: Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
ISBN: 6051831541
Size: 78.64 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 5779
Download Read Online
Osman Bey neden gümüş kubbeyi işaret ediyordu? Bu bilinçli bir vurguydu
elbette. Çünkü kubbe, Osmanlı'nın siyasi ve sosyal hayata bakan ruh hâlini işaret
ediyordu. Kubbe, Doğu'nun anlayışıydı. Sınıfsız, din ve ırk ayırt etmeden herkesi
kapsayan bir zihniyetin somutlaşmış hâliydi. Vahdet yani birlikti. Irk, kafatası
ayrımı yoktu kubbenin altında. Kubbe bir darü'l iman yani inanç beldesinin
sembolüydü. Bunun tam aksine sütunlarla yükselen Yunan ve Roma yapıları ise
toplumun ayrı ...

Cimri Kirpi

Author: Vecdi Çıracıoğlu
Publisher: Ithaki Publishing
ISBN: 9789758725090
Size: 51.65 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 5629
Download Read Online
Bunun, Selçukilerin hiçbir etki altında kalmadan geliştirdikleri ve kendilerine ait
bir ahşap sanatı olduğunu biliyordum. Kapıyı açıp içeri girdim. Tek kubbe,
payandalıydı ve duvarlara bir sıra taşla, bir sıra horasan tuğla döşenmişti. İçerisi
aydınlıktı. Hamamın kubbesine döşenmiş küçük, yuvarlak aydınlık
pencerelerinden süzülen ışık demetleri, ortada toplanıyordu. Odanın içine açılan
küçük bir ahşap kapı daha vardı. Merak edip, nereye çıktığına bakmadım. İşlemeli
iki mermer kurnaya ...

Yk Leriyle Stanbul An Tlar 1

Author: Adnan Özyalçıner
Publisher: Evrensel Basım Yayın
ISBN: 6053312630
Size: 47.88 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 5448
Download Read Online
Camide, büyük kubbenin altında çıkan bir fısıltı bile, caminin her yanından
kolaylıkla duyulabilir. Bu ilginç ses düzenini Sinan, orta kubbeye yerleştirdiği beş
metre genişliğindeki ağızları içeri dönük olan tam 64 küple sağlamıştır.
Döşemede bırakılan tuğla boşlukları da bu ses düzeninin sağlıklı işlemesine
yardımcı olur. Caminin bir başka özelliği hava dolaşım düzenine sahip oluşudur.
Bu düzen şöyle sağlanmıştır: Ana giriş kapısının içeriye açılan kısmında üstte
bulunan küçük bir ...

Tournefort Seyahatnamesi

Author:
Publisher: Kitap Yayinevi Ltd.
ISBN: 9758704974
Size: 19.65 MB
Format: PDF, Kindle
View: 6282
Download Read Online
Hayranlık verici yapıdaki bir kubbe şahmı örter; bu kubbenin altında, beş toise
genişliğinde, çok güzel tonozlu bir sıra sütunlu mekân vardır. Sütunlarla korkuluk
duvarı arasında kalan alan, Türklerin kazımış olduğu alçak kabartma haçlarla
süslüdür; bazıları buraya Konstantinos galerisi adını verir; burası eskiden
kadınlara ayrılmıştı. Kubbenin başlangıç noktasında ve kornişin üstünde küçük
bir galeri ya da, daha doğrusu, ancak bir kişinin geçebileceği genişlikteki bir
tırabzan (üst yanma ...

T Rkiye Turkish

Author:
Publisher: ASBOOK
ISBN: 9750114760
Size: 33.66 MB
Format: PDF
View: 5586
Download Read Online
Dikdörtgen planlı ibadet mekanı Bursa kemeriyle ikiye ayrılmış , bu iki mekan da
çapları 12,5 metrelik birer kubbeyle örtülüdür. Doğu ve batı yönde ibadet
mekanına birer eyvan açılır. Şadırvanı orta kubbenin altında olan caminin iki
minaresi yenilenmiştir. Yapı taş oymacılığı ve çini sanatı yönünden ol- \ dukça
zengin ör- > nekleri barındırır. İç duvarları ve mahfilleri kapla- 4% yan çiniler, mih
rabda dö- nemin en ~~~ güzel örnekleriyle hayat bul muştur. Çelebi Mehmet'in
ve saltanat ailesi ...

Geziantep

Author: Hasan Mahir
Publisher: Kebir Polat
ISBN:
Size: 31.86 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 3492
Download Read Online
Öteden elmacı pazarından gelen baharat kokusu zevkimize zevk kattı. Hemen
ileride ki tabela aradığımız yere geldiğimizi gösteriyordu. Eski Gaziantep
evlerinin mimarisinde kullanılan taştan yapılmış Türbe dışardan içeride yatan
gönül dostları hakkında ipucu veriyordu. Bina bir büyük, bir küçük kubbeden
yapılmıştı. İçeri girdiğimizde bunu anlamak daha kolay oldu. Büyük kubbenin
altında Yuşa As küçük kubbenin altında ise peygamberle komşuluk sefası süren
Pir Sefa Hazretleri bizi ...