Masallar Ve Toplumsal Cinsiyet

Author: Melek Özlem Sezer
Publisher: Evrensel Basım Yayın
ISBN: 6054834193
Size: 48.96 MB
Format: PDF, Mobi
View: 3405
Download Read Online
Kernberg, Otto F.; Aşk İlişkileri: Normallik ve Patoloji, Çeviren: Abdullah Yılmaz,
Ayrıntı Yayınları, İst. 2000. Korczak, Janusz; Bir Çocuk Nasıl sevilmeli: Ailede
Çocuk, Çeviren: Deniz K. Çakıcı Ütopya Yayınları, Ank. 2000. Kovel, Joel; Tarih
ve Tin, Çeviren: Hakan Pekinel, Ayrıntı yayınları, İst. 1994. Kurtuluş, Akif; “Kirpiler,
Horozlar ve Kartallar, CİNSİYETÇİ İDEOLOJİ VE ŞİİR”, Harita Metod Defteri, Zed
Yayınları, Ank. 1996. Kuyaş, Nilüfer; “Derrida'nın Annesi” E Dergisi, sayı 48, Mart
2003.

B Y Klere Masallar

Author: Eren Sarı
Publisher: noktaekitap
ISBN:
Size: 80.18 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 3871
Download Read Online
Kasabanın en ilgi çekici semtlerinden biri de gönüllerinden farklı şeyler geçenler
gurubunun yuvalandığı rıhtımdı. Orada restoranlarda keşkek servisi yapılırdı. En
iyi postane de K.ESHKEE yazılı bir tabela asılmıştı. Daima bir kenarda pusuda
beklerler. Her şey olup bittikten sonra kurdukları koroda dizlerini döverlerdi. Bunu
çok iyi yapanlar diz dövme şampiyonasına katılmak için Ütopya gezisine
gönderilirlerdi. Mimarların en güzel eserlerini sunduğu mahalleye bitmiş işler
vadisi denirdi.

Stanbullu Masallar

Author: Nurefşan Çağlaroğlu
Publisher: Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
ISBN: 6051620478
Size: 72.22 MB
Format: PDF
View: 2448
Download Read Online
Kifep Kueu, 6|т|0 06|0|2|| 060066101 062106006. Neler goKmue Ki içindel Bir
0020006 0000100 00г02 66К6060, 00|Ь666К6г|6г‚ Keïeri helveler... Dicjei
0020006 meeeller, eiirlei, Dilmeee|6г... Kifep Kueu demieler 006, 00К goKmue
0600661006. А0|К Kef 0601'06 vede veKTi gelmie. Zeïen Kiïep К060'00 06
Íefenbul'im gizemi eermie. ||ez|r||K|er Tememlerimie. Т00|6г т6г60Г0|6‚ 6||60|р
000600116. Kenefler QÖKKUeefjmm rengine 000600116. Kifep Kueu, Tem
heveleneeeKmie Ki ...

Ke I Bir G N

Author: Ivan Andreevich Krylov
Publisher:
ISBN:
Size: 25.66 MB
Format: PDF, Mobi
View: 4899
Download Read Online
Çeşitli hayvanların kurnazlık, uysallık, güçlülük ve zayıflığını içeren Rus masalları.

Ku Renkli Ocuklugum

Author: Mevlana İdris ZENGİN
Publisher: NETWORK YAZILIM
ISBN:
Size: 34.21 MB
Format: PDF, Docs
View: 2745
Download Read Online
MEVLANA İDRİS 1966 yılında K.Maraş'ın Andırın İlçesinZENGİN de doğdu.
İlköğrenimini burada, ortaöğrenimini ise K.Maraş'ta tamamladıktan sonra 1989'da
İstanbul Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1987'de Gökyüzü Yayınları'nca düzenlenen «
Çocuklar İçin Şiir” ödülünü kazandı. Çocuklar için yazdığı masallar «Beyaz Karga
'dan Mavi Masallar” adıyla TV'de yayımlandı. “Kuş Renkli Çocukluğum”, şairin ilk
kitabı. BEYAN YAYINLARI/131 Gülücük Çocuk Kitapları Dizisi: 21 Dizi Editörü: ...

Tiki Ile S Rna K

Author: Zeynep ALİYE
Publisher: Koza Yayın Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
ISBN: 6051450513
Size: 23.65 MB
Format: PDF, Docs
View: 2377
Download Read Online
1. Yüreklerin Buluflflmas› (Roman) - Halil fiahan 2. Cart Sar› Kurflflun Kalem (
Masallar) - Halil fiahan 3. Kiral›k A¤açlar (Öyküler) - Burhan Günel 4. Döner
Dolap (Roman) - Oya Tatl›bal 5. Bu¤day›n Sesi (Öyküler) - Mine Akçakoca Özgür
6. Arkadaflfl›m Karabatur (Roman) - Ahmet Zeki Muslu 7. Gizemli Yolculuk (
Roman) - Bilge Öngöre 8. Mavi Atl› K›z (Roman) - Aygül K›l›ç 9. Hayal Vadisi (
Roman) - Çi¤dem Sezer 10. Beflflinci Mevsim (Roman) - Burhan Günel 11. Beni
Yaflfll› Ç›nar'a ...

Cart Sar K K Kur Un Kalem

Author: Halil ŞAHAN
Publisher: Koza Yayın Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
ISBN: 6051450025
Size: 33.73 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 3563
Download Read Online
Yediveren Kitaplar... 1. Yüreklerin Buluflflmas› (Roman) - Halil fiahan 2. Cart Sar›
Kurflflun Kalem (Masallar) - Halil fiahan 3. Kiral›k A¤açlar (Öyküler) - Burhan
Günel 4. Döner Dolap (Roman) - Oya Tatl›bal 5. Bu¤day›n Sesi (Öyküler) - Mine
Akçakoca Özgür 6. Arkadaflfl›m Karabatur (Roman) - Ahmet Zeki Muslu 7.
Gizemli Yolculuk (Roman) - Bilge Öngöre 8. Mavi Atl› K›z (Roman) - Aygül K›l›ç 9
. Hayal Vadisi (Roman) - Çi¤dem Sezer 10. Beflflinci Mevsim (Roman) - Burhan
Günel 11.

Gizemli Yolculuk

Author: Bilge ÖNGÖRE
Publisher: Koza Yayın Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
ISBN: 6051450076
Size: 12.55 MB
Format: PDF
View: 3742
Download Read Online
Ve ilk gençlik için daha nice romanlar, öyküler, masallar... Hepsi sizin için... 1.
Yüreklerin Buluflflmas› (Roman) - Halil fiahan 2. Cart Sar› Kurflflun Kalem (
Masallar) - Halil fiahan 3. Kiral›k A¤açlar (Öyküler) - Burhan Günel 4. Döner
Dolap (Roman) - Oya Tatl›bal 5. Bu¤day›n Sesi (Öyküler) - Mine Akçakoca Özgür
6. Arkadaflfl›m Karabatur (Roman) - Ahmet Zeki Muslu 7. Gizemli Yolculuk (
Roman) - Bilge Öngöre 8. Mavi Atl› K›z (Roman) - Aygül K›l›ç 9. Hayal Vadisi (
Roman) - Çi¤dem ...

N Z M Hikmet In Turkey And In The World

Author: Behire Balkan
Publisher:
ISBN: 9789751728289
Size: 43.27 MB
Format: PDF, Mobi
View: 6337
Download Read Online
fotoğ. ; 20 cm. — (Adam ; 386) ISBN 9754180091 TR-K-MilK: 1991 AD 1271 614
Nâzım Hikmet, 1902-1963. La Fontaine'den masallar : şiirler / Nâzım Hikmet. — 4
. bs. — İstanbul : Adam, 1991 (Şefik Matbaası) 198 s. ; 19 cm. — (Adam ; 335.
Nâzım Hikmet ; 9. Şiirler ; 9) La Fontaine masallarından uyarlama. TR-K-MilK:
1991 AD 2739 611 Nâzım Hikmet, 1902-1963. Kuvâyı Milliye / Nâzım Hikmet. —
4. bs. — İstanbul : Adam, 1991 (Şefik Matbaası) 224 s. ; 20 cm. — (Adam yayınları
; 336.

Ottoman Propaganda And Turkish Identity

Author: Erol Koroglu
Publisher: I.B.Tauris
ISBN: 0857715372
Size: 33.49 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 820
Download Read Online
Ziya Gökalp, Ziya Gökalp Külliyat› I: fiiirler ve Halk Masallar›, Fevziye Abdullah
Tansel, ed. ... California, Berkeley, 1967); Tar›k Demirkan, Macar Turanc›lar› (
Istanbul: Tarih Vakf› Yurt Yay›nlar›, 2000); Béla Horváth, Anadolu 1913, trans.
Tar›k Demirkan, 2nd ed. (Istanbul: Tarih Vakf› Yurt Yay›nlar›, 1997); Günay
Göksu Özdo¤an, “Turan”dan “Bozkurt”a: Tek Parti Döneminde Türkçülük (1931-
1946), trans. ‹smail Kaplan (Istanbul: ‹letiflim, 2001), 63-64; same writer, “
Dünyada ve Türkiye'de ...