Emek Din Ve Insan

Author: Arif Berberoğlu
Publisher: Evrensel Basım Yayın
ISBN: 6053310255
Size: 50.14 MB
Format: PDF
View: 4032
Download Read Online
Günümüzde sınıfsal çelişkilerin üstü inanç örtüsüyle örtülerek emekçi kitleler arasındaki din ve mezhep ayrımları kullanılarak, sömürü çarkının aksamadan işlemesi sağlanmaktadır.

T Rkiye De Esnek Al Ma

Author: Arif Koşar
Publisher: Evrensel Basım Yayın
ISBN: 6053311049
Size: 66.76 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 3534
Download Read Online
EMEK PİYASALARININ YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE 4+4+4 FORMÜLÜ
34 Özgür Müftüoğlu35 Eğitim: Kimin İçin? Eğitim sınıf, toplumsal cinsiyet ...
Kapitalist üretim ilişkilerinin ve dolayısıyla kapitalist toplum düzeninin yeniden
üretiminde eğitim sisteminden beklenen, üretkenliği (verimliliği) en üst düzeyde;
itaatkâr; eşitsizlikleri ve sömürünün üzerini örten milliyetçilik ve din gibi dogmanın
hâkim olduğu duygularla aşılanmış bir insan modeli yetiştirmesidir. Kapitalist
devlet, tüm ...

Din Ve Biz

Author: Ekrem Üçyiğit
Publisher:
ISBN:
Size: 22.63 MB
Format: PDF, ePub
View: 5963
Download Read Online
batı ve doğu medeniyetleri arasında tarih boyunca Türkiyeʼde milliyet, din ve
devrim Ekrem Üçyiğit. nın şuurlanması ve tarih boyunca Kendisini sömüren
sınıflarla mücadele etmesi ile mümkündür. Marxisme'in felsefesinde yer alan bu
sınıf mücadelesi fikri; yüzlerce insan neslinin emek, deha ve fazileti ile meydana
gelen değerlerden bir çoğunun tasfiyesini öngörmektedir. Marxist prensiplerin
demokratik şartlar içinde, tekâmül yolu ile uygulanmasını istiyen sosyalist' lere
karşı; o'nun ...

T Rkiye De Sl Mc L K D Ncesi

Author: İsmail Kara
Publisher:
ISBN: 9789753520607
Size: 32.66 MB
Format: PDF, Docs
View: 5871
Download Read Online
Din, dil ve dilek birlikleri, insan iradesinin hür eseri oldukları halde, acaba bir
kader halinde tabiat tarafından insanın hazırlanmış bulduğu bu maddî birliklerin
üstünde iradeyi de hükmü altma alan birer zaruret gibi doğmuyorlar mı? Soyla
toprak ve emeği birleştiren, ... yaratabilir ve milletleri ayırır. Maddî diyebileceğimiz
soy, toprak ve emek unsurlarının zengin terkibi üzerinde din ve dil gibi, mânevî
denen kuvetlerin çiçeklenmesi, dilek birliğini meydana çıkarıyor, ve tamamlayıcı
oluyorlar.

T Rk Kimli I Halkbilimi Verileri Zemininde T Rk Kimli I

Author: Ahmet Tacemen
Publisher: Turkiye Cumhuriyeti Nigde Universitesi
ISBN: 9789758062034
Size: 69.34 MB
Format: PDF
View: 5850
Download Read Online
İnsan olabilmenin en önemli esası da insanın bir din ve iman sahibi olmasıdır.
İnsan olmanın esasları buradan başlarlar. İyilikleri, kötülükleri sadece din ve
iman değerlendirebilirler. Din ile. iman ile, fertler iyilik duygularını pekiştirirler,
kötülük duygularını köreltirler. Dini. imanı olmayan ... "Yaptığın işler hiç göze
görünmesin" ilencinde, bu gerçeklerin Türk insanı tarafından iyi bilindiği
görülmektedir İnsan ev-bark, mal-mülk sahibi olmak için emek verir çalışır. Çünkü
onlar vasıtasıyla ...

Yarinki T Rkiye Yazan

Author: Nurettin Topçu
Publisher:
ISBN:
Size: 33.36 MB
Format: PDF, Mobi
View: 6580
Download Read Online
Din, dil ve dilek birlikleri, insan iradesinin hür eseri oldukları faalde, acaba bir
kader halinde tabiat tarafından insanın ha - zırlanmış bulduğu bu maddi birliklerin
üstünde iradeyi de hükmü altına alan birer zaruret gibi doğmuyorlar mı? Soyla
toprak ve emeği birleştiren, ... Maddî diyebileceğimiz soy, toprak ve emek
unsurlarının zengin terkibi üzerinde din ve dil gibi, mânevi denen kuvvetlerin
çiçeklen - mesi, dilek birliğini meydana çıkarıyor, ve tamamlayıcı olu - yorlar. İşte
böylece milliyet ...

Islam Dininin Dusmanlari Ve Allah A Inananlar

Author: Hikmet Tanyu
Publisher:
ISBN:
Size: 16.77 MB
Format: PDF, Mobi
View: 6923
Download Read Online
Bu zatlar DİNLER TARİHİ' nden, Din Fenomenolojisi'nden habersizdirler. Bu
zadar gerçek mücadele ve çekişmelerin tarihinden, birçok ideoloji erden,
jeopolitik ve milî istiklâl mücadeleleri tarihinden ve insan psikolojisinden, insanın
tahakküm etme ve şân ve şeref kazanma ihtiraslarından v.b. habersizdirler. İnsan
, kâinatın en ... Ona karşılık sınıf savaşının hiç adı anılmaksızın, hak. adalet, emek.
zekât ve insan servetinin kırkta birinin sürekli olarak cemiyete dönüşü inancı
mevcuttur.

G Nahlardan Kurtulu Re Etesi Tevbe

Author: Arif Akay
Publisher: Işık Yayıncılık Ticaret
ISBN: 9752789838
Size: 39.35 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 5419
Download Read Online
Değişik sebeplerle Rabbinin emir ve yasaklarına muhalefet eden vedaha sonra
yaptıklarına pişman olanpekçok insan,ruhuna ızdırap veren günahlardan '
kurtuluş reçetesi'aramaktave Rabbindenözürdileyip afvemağfiret talebinde
bulunmak istemektedir.İşte,bu noktada ister ... Tövbe; kelâm, psikoloji,din
psikolojisi, sosyoloji, tasavvufveİslâm hukukugibi ilim dallarının hepsinin ele alıp
kendi metotlarıyla üzerinde araştırma yapabilecekleri bir konudur.Biz,bu
kitabımızda Kur'ân ve hadis ...

Din Ve Sanat Yazan Burhan Toprak

Author: Burhan Toprak
Publisher:
ISBN:
Size: 55.53 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 6230
Download Read Online
Din kitaplarının yasağı bilinirken, benzerimiz hakkında hüküm vermiye o kadar
düşkünüz ki, belki romanesque edebiyatın başarısı bu yüzdendir. Karşımıza
değerleri hakkında aldanmıyacağımızdan emin olduğumuz; kadınlar, erkekler
çıkarıyor. Entellektüelden arabacıya kadar okuyucu, gizliden gizliye, hainden
iğrenmeyi ve genç öksüz kıza, hayranlığı diler. Dostoyevski'nin kahramanları Rus
oldukları için de-j ğil, belki bizim gibi insan olduklarından, yani canlı kaos ve
zıdlıklar içinde ...

T Rk Tarih Kurumu Yay Nlar

Author: Türk Tarih Kurumu
Publisher:
ISBN:
Size: 58.99 MB
Format: PDF, Kindle
View: 1502
Download Read Online
2840 İnsan ömrünü hangi şeye sarfederse, o şey sevimli can kadar kıymetli olur.
2841 Ömür aziz değil, emek azizdir; bu emeğe sarfedilmeyen hayata yazıktır.
2842 Hayat gider, insan buna acıdığını itiraf etmez; emek boşa giderse, bunun
acısı uzun seneler unutulmaz. 2843 Aşçı-başının gözü çok tok ve gönlü zengin
olmalı; temiz olduğu gibi, yüzü ve kıyâfeti de ay gibi parlamalıdır. 2844 Takva
sâhibi, din ve şeriatı tanır bir insan olmalıdır; böyle insandan doğrulük gelir. 2845
Beylerin ...