Dinler Tarihi

Author:
Publisher: Anadolu Universitesi
ISBN: 9754929076
Size: 13.21 MB
Format: PDF, Mobi
View: 881
Download Read Online
Hüseyin G. Yurdaydın-Mehmet Dağ, Dinler Tarihi, 1978. 10. Ahmet Kahraman,
Dinler Tarihi, 1984. 11. Ekrem Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarih,
1983. 12. Günay Tümer-Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi, 1988. 13. Şaban
Kuzgun, Dinler Tarihi, 1998. 14. Mehmet Aydın, Dinler Tarihine Giriş, 1996.
Cumhuriyetin ilanından sonra kurulan İlahiyat Fakültesi'nde Dinler Tarihi dersi "
Tarih-i Edyan" adı altında okutulmuştur. 1933'de bu fakültenin kapatılmasından
sonra kurulan ...

Change And Essence

Author: Sinasi Gündüz
Publisher: CRVP
ISBN: 9781565182226
Size: 77.74 MB
Format: PDF, Mobi
View: 4214
Download Read Online
B.Z. Coban, Istanbul: Insan 2003. 18 A. Schimmel, Dinler Tarihine Giris, Ankara
1955. 19 See A. Kiiciik, "Prof. Dr. Hikmet Tanyu'nun Hayati, Eserleri ve Fikirleri",
Ankara Universitesi Ilahiyat Fakiiltesi Dergisi (hereafter A UIFD), XXXVI, 1 997, p.
503; M. Aydin, Dinler Tarihine Giris, Konya 2002, p. 29. 20 See Kiicuk, "Prof. Dr.
Hikmet Tanyu'nun Hayati, Eserleri ve Fikirleri", p.499. 21 B. Adam, "Prof. Dr.
Hikmet Tanyu'dan Guniimuze Dinler Tarihi Calismalari", ,4 C7FZ), XXXVI, 1997, p
.510.

Anadolu Tasavvuf Tarihine Notlar

Author: Mahmud Erol Kılıç
Publisher: Sufi
ISBN: 6059778178
Size: 26.43 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 473
Download Read Online
Ben Almanya'nın Protestan veya Katolik bir üniversitesinde bir Müslüman bilim
adamının, hem de Dinler Tarihi Bölümü'nün başkanı olabileceğini tahayyül bile
edemiyorum,” demesi, onun önyargılardan ne kadar uzak ve özeleştiri yapabilen
bir aydın olduğunu kanıtlayan bir nakildir. Burada 5 yıl süreyle verdiği dersler,
1955'te fakülte tarafından Dinler Tarihine Giriş adıyla basılır (2. Baskı, İstanbul
1999). Gerek İstanbul'da gerekse Ankara'da tanışmış olduğu aydın çevreler onun
 ...

Delil Ve Kaynaklar Yla B Y K Kad N Lmihali

Author: İsmail Hakkı Uca
Publisher: Kitap Dünyası
ISBN: 6053510653
Size: 37.49 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 412
Download Read Online
5-TESNİYE: 622 senesinde Yahuda kralı Yosiya zamanında neşredilmiş bir
eserdir ki Musa'nın ölümünden bahsettiği ve Musa'nın zamanında henüz mevcut
olmayan birçok âdeti ima ettiği için o zamanki ilâhiyatçıların, bozulmuş dini ıslah
etmek maksadıyla yazdıklarıdır diyebiliriz.211 Görüldüğü gibi Hz. Musa'ya isnad
edilen bu kitaplardan yalnız beşincisi üzerinde durmak bizleri de A. Schimmel ve
yukarıda izah ettiğimiz gibi dinler tarihi ile meşgul olan birçok tarihçi gibi
düşünmeye ...

Yarat L Mitolojileri

Author: Gönül Yorar
Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
ISBN: 6051552820
Size: 54.57 MB
Format: PDF, Kindle
View: 1010
Download Read Online
... Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2002. Saraç, Celal, Bilim Tarihi: Matematik ve
Astronomi, MEB Yayınları, Ankara, 1983. Scheurmann, Eric, Göğü Delen Adam,
Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2013. Schimmel, Annemaria, Din Fenomenolojisi:
Dinler Tarihine Giriş, AÜİF, Ankara, 1995. , Dinler Tarihine Giriş, İstanbul, 1999.
Schultz, Samuel J., Eski Antlaşmaya Giriş Yasa ve Tarih, Yeni Yaşam Yayınları,
İstanbul, 2004. Schure, Edouard, İnsanlığı Aydınlatan Büyük İnisiyeler: Dinlerin
Gizli Tarihi, Çev.

Muslims And Others

Author: Jacques Waardenburg
Publisher: Walter de Gruyter
ISBN: 3110200953
Size: 62.53 MB
Format: PDF, Mobi
View: 3536
Download Read Online
In yahÈdiyya wa'l-nasrÇniyya (“Islam's attitude to paganism, Judaism and
Christianity”), Beirut: Ma'had al-inma' al-3arabî, 1986. In Turkish: Günay TÜMER
and Abdurrahman KÜÇÜK, Dinler Tarihi (“The history of religions”), Ankara: Eylül
, 19973, and Hilmi YAVUZ, Dinler Tarihi Ansiklopedisi (“Encyclopedia of the
History of Religions”), Istanbul, 1976. In libraries one can still find the “classical”
work of the German (non-Muslim) scholar Annemarie SCHIMMEL, Dinler
Tarihine Giris ̧ ...

Alev Ve Bekta Nan Lar N N Sl M Ncesi Temelleri

Author: Ahmet Yaşar Ocak
Publisher: İletişim Yayınları
ISBN:
Size: 47.64 MB
Format: PDF, Docs
View: 5233
Download Read Online
Türklerin ve Moğolların Eski Dini, tercüme Aykut Kazancıgil, İstanbul 1994, İşaret
Yayınları. Ruben, Walter, Buddhizm Tarihi, tercüme Abidin İtil, Ankara, 1947.
Runciman, Steven, Le Manichéisme Médiéval, Paris, 1949. — La Civilisation
Byzantine, Paris, 1952. Sakaoğlu, Saim, 101 Anadolu Efsânesi, İstanbul, 1976.
— Anadolu Türk Efsânelerinde Taş Kesilme Motifi, Ankara, 1980. Samancıgil,
Kemal, Alevi Şiirleri Antolojisi, İstanbul, 1946. Schimmel, Annemarie, Dinler
Tarihine Giriş, ...