Siyah S T

Author: Elif Shafak
Publisher:
ISBN: 9789759915315
Size: 67.11 MB
Format: PDF, Mobi
View: 4793
Download Read Online
Bencilliğin erdemi Ayn Rand dünya üzerinde bugün hangi ülkeye giderseniz
gidin sayısız hayranına rastlayacağınız türden kalıcılığa sahip nadir kadın
yazarlardan. Romancılığının yanı sıra denemeci, oyun yazarı ve belki de en
önemlisi, filozof. 1940'lardan bu yana Ayn Rand felsefesini anlatmayı ve yaymayı
amaç edinen pek çok oluşum çıktı ortaya. Dünya edebiyatının hakkında en çok
konuşulan, en fazla sevilen ve gene en çok nefret edilen ilk beş yazarı arasına
girer muhtemelen.

Erdem

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 31.60 MB
Format: PDF, ePub
View: 1244
Download Read Online
Herhangi bir karşılık beklemeden milleti ve devleti için yaşamı boyunca
mücadele eden Kutlamlş oğlu Süleyman Bey, bencilliğini ve hırsını
dizginleyemeyen kardeşi Mansur'u öldürtmekten bile çekinmez. Kendi
beyliklerini ilan etmek gerektiğini savunan kardeşinin ölümünden pişmanlık ve
üzüntü duysa bile bu ölümün, devletin geleceği açısından gerekli olduğu
kanaatini taşır. "Aleksi Komnenos'a imparatorluk teklif ederken beylik urbasından
da soyunmuş olduğunu hissediyordu; ...

B Yle S Yledi Zerd T

Author: Friedrich Wilhelm Nietzsche
Publisher: Le Adri via PublishDrive
ISBN: 9635278381
Size: 59.52 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 3014
Download Read Online
erdemden? Nereden bileceksiniz ki siz erdemi!” demek için gelmedi. – Aksine,
dostlarım, delilerden ve yalancılardan öğrendiğiniz eski sözcüklerden usanasınız
diye geldi Zerdüşt: “Ödül”, “kısasa kısas”, “ceza”, “adil intikam” gibi sözcüklerden
usanasınız diye – “Bir eylemin iyiliği, bencilce yapılmayışındandır,” gibi sözler
söylemekten usanasınız diye geldi. Ah, dostlarım! Annenin çocukta oluşu gibi,
sizin benliğinizin eylemin içinde oluşu: bu olsun sizin erdem sözünüz! Sahiden,
yüzlerce ...

Virg L

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 30.22 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 4397
Download Read Online
Bu a§k, bencilligin tersi degildir; bencilligin tutkulu, ili§kisel, geçiçli biçimi- dir. Bir
tür bencillik geçisuni ya da geçi- §imsel bencillik gibidir. ... Filozof André Comte-
Sponville'in bu çarpici sözleri, Fransa'da çok satan- lar listesinin zirvesine ula§mi
§ kitabi Bii- yiik Erdemler Risalesïnin bir özelligine isaret ediyor: Teorik kitaplarda
рек sik rastlanmayan konulan felsefi olarak sor- gulamak ve böylece "yasayan bir
etik" oluçturmak. Ask/sevgi, belki de risalenin en çarpici konusu. Sevgi, etigi ...

L Ml Pek L Ml

Author: Cengiz Erdem
Publisher: Lulu.com
ISBN: 1409298965
Size: 34.26 MB
Format: PDF, Mobi
View: 632
Download Read Online
Cengiz Erdem. Çözümü imkânsız gibi görünen pek çok sorunu çözmem ölümün
de, tıpkı bilinçdışının bilincin içindeki bir boşluk oluşu gibi, yaşamın içindeki bir
boşluk olduğunu kavradığımda mümkün olmuştu. Evet, ölüm yaşamı çevreleyen
bir son olmaktan ziyade yaşamın ... Elbette ki ben de üzüntü duyardım sevdiğim
bir yakınım ölünce, ama bu gerçeğin beni söz konusu üzüntünün bencilce
olduğunu dile getirmekten men etmemesi gerekiyor, ki nitekim etmiyor da zaten
işte.

Toplum Ve K Lt R

Author: Milay Köktürk
Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
ISBN: 605155629X
Size: 26.37 MB
Format: PDF
View: 2975
Download Read Online
Machiavelli erdemi/değerleri, iktidar ve güç demek olan devlete kurban etti.
Hobbes ise farklı bir insan doğası yorumuyla bu anlayışı farklı biçimde işledi. Ona
göre toplum halinde varoluşun temelinde bir “doğal durum” vardır. İnsan doğası
gereği bencildir ve bu yönden de tüm insanlar eşittir. Bunun sonucu olarak,
herkes herkesle kavga içindedir. Bencil birey bu kaotik kavga ortamında
kendisinin de kurban olabileceğinin farkına varır ve yine kendi bencilce varlığının
devamını ...

Edeb Eserler S Zl

Author: M. Türker Acaroğlu
Publisher:
ISBN:
Size: 61.23 MB
Format: PDF, Mobi
View: 1636
Download Read Online
Sonuç nedir Zi* Düşünce tarihi boyunca erdem; dinsel, toplumsal, kişisel
çıkarlara göre değerlendirilmiştir. "Erdem, kişisel bir çabayı, bencillik direncine
karşı, bencilliğin gelişmiş bir biçimi olan ve çevresini etkileyici bir özgecillik- le
güden düşüncededir... Erdem, kendini aşabilmek için kendini yenmek gücüdür."
Büyük bir çabanın ürünü olan eser hakkında, bir yazarımızın yazdığı gibi, 1963
için çekinmeden "yılın kitabı" diyebiliriz. Ancak, sonda ya da her bölüm sonunda,
faydalanılan ...

T M Nsanlar Gibi

Author: Samuel Butler
Publisher: Epsilon Yayincilik Ltd. Sti
ISBN: 9944823562
Size: 31.80 MB
Format: PDF, Docs
View: 2287
Download Read Online
Maalesef her ne kadar erdemin mutluluğa, kötülüğün ise sıkıntıya götüren şeyler
olduğu konusunda hepimiz hemfikir isek de, ayrıntılar hakkında aynı derecede bir
uyum sergilediğimiz söylenemez; yani seçeceğimiz herhangi bir yolun, diyelim ki
bu sigara içmek olsun, bizi sonunda mutluluğa mı yoksa aksine sıkıntıya mı
götüreceği konusunda görüş ayrılığına düşeriz. Ana babaların çocuklarına karşı
gösterdiği şefkatsizce ve bencilce davranışların genellikle sonuçta ana babalara
bir ...

Tarih Ya Anm Hayatt R

Author: Şerafettin Turan
Publisher:
ISBN: 9786056028441
Size: 75.23 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 5145
Download Read Online
İlk çağlar'dan buyana pek çok düşünür, sadeliğin erdemi üzerinde durmuş. Bu
özelliğin, kişiyi yücelten bir özellik olduğunu anımsatmaya çalışan sayısız insan
... ister istemez düşünüyor; hatta arzuluyor ve buna gereksinim duyuyor. Oysa
böyle bir beklenti değerlerin yok olduğu, erdemli davranışların küçümsendiği;
yozlaşmanın, bilgisizliğin, bencilliğin, kişisel çıkar duygularının, köşe dönme
arayışlarının "ayyuka " çıktığı günümüz dünyasında ne kadar büyük bir aymazlık
olurdu! 425.