Ateist Dergi Say 2 Ubat 2014

Author: ateistdergi.com
Publisher: Ateistler Dergi
ISBN:
Size: 72.83 MB
Format: PDF, Docs
View: 383
Download Read Online
Ateistler. Meclisi. Kuruluş. Bildirisi. 1-. Tanım. Ateistler. Meclisi, resmi din
kurumunun ve sivil alanda toplumsallaşmış dinsel dogmanın insanlar üzerinde
yarattığı gerici baskıya karşı mücadele etmek için biraraya gelmiş gönüllülerin
platformudur. ... varoluşundan bu yana toplumsal bir varlık olan insan, henüz
bilimsel düşünce olanaklarına sahip olmadığı çağlarda varoluşunu açıklamak ve
anlamlandırmak için dinsel anlatıları oluşturmuştur. Bu anlatılar, her durumda
toplumsal hayatı ...

Ateist Dergi Say 7 Temmuz 2014

Author: ateistdergi.com
Publisher: Ateist Dergi
ISBN:
Size: 36.69 MB
Format: PDF
View: 640
Download Read Online
Özellikle 12 Eylül döneminde yaşanan toplumsal hareketliliği bastırmak için
zorunlu din dersleri vasıtasıyla devlet tarafından da pompalanan din kavramı,
dinsel referanslı AKP iktidarının 11 yıllık politikaları neticesinde yaşamımızın her
alanına girmiş, son 2 yıl içerisinde de büyük bir baskı aracına dönüşmüştür.
Mantar gibi ... İşte gözlerimizin önündeki bu karanlık tablonun daha da
kararacağının sinyalleri verilirken, ateistler olarak bu gidişata dur diyebilmek
adına önemli bir adım attık.

Ateist Dergi Say 1 Ocak 1014

Author: ateistdergi.com
Publisher: Ateist Dergi
ISBN:
Size: 77.85 MB
Format: PDF, ePub
View: 6539
Download Read Online
Ateistler. Meclisi. Kuruluş. Bildirisi. 1-. Tanım. Ateistler. Meclisi, resmi din
kurumunun ve sivil alanda toplumsallaşmış dinsel dogmanın insanlar üzerinde
yarattığı gerici baskıya karşı mücadele etmek için biraraya gelmiş gönüllülerin
platformudur. ... varoluşundan bu yana toplumsal bir varlık olan insan, henüz
bilimsel düşünce olanaklarına sahip olmadığı çağlarda varoluşunu açıklamak ve
anlamlandırmak için dinsel anlatıları oluşturmuştur. Bu anlatılar, her durumda
toplumsal hayatı ...

Ateist Dergi 18 Say Ekim 2016

Author: ateistdergi.com
Publisher: Ateist Dergi
ISBN:
Size: 41.23 MB
Format: PDF
View: 2141
Download Read Online
Felsefenin özellikle ateistler için taşıdığı önemle ilgili olarak söylenebilecek pek
çok şey var. İlk olarak ateistlerin -entelektüel açıdan sorumlu ateistler olmak
istiyorlarsa- en azından kabul etmedikleri görüşlerin merkezi iddialarının neler
olduğu hakkında bilgi edinmesi gerekmektedir. Bu da ister istemez, ateistlerin en
azından temel düzeyde teizm, deizm, agnostisizm, panteizm gibi terimlerin ne
anlama geldiğini öğrenmelerini ve dolayısıyla din felsefesiyle ilgilenmelerini
gerektirir.

Ateist Dergi Say 6 Haziran 2014

Author: ateistdergi.com
Publisher: Ateist Dergi
ISBN:
Size: 44.86 MB
Format: PDF, Kindle
View: 446
Download Read Online
Özellikle 12 Eylül döneminde yaşanan toplumsal hareketliliği bastırmak için
zorunlu din dersleri vasıtasıyla devlet tarafından da pompalanan din kavramı,
dinsel referanslı AKP iktidarının 11 yıllık politikaları neticesinde yaşamımızın her
alanına girmiş, son 2 yıl içerisinde de büyük bir baskı aracına dönüşmüştür.
Mantar gibi ... İşte gözlerimizin önündeki bu karanlık tablonun daha da
kararacağının sinyalleri verilirken, ateistler olarak bu gidişata dur diyebilmek
adına önemli bir adım attık.

Ateizmi Anlamak

Author: Ayd?n Türk
Publisher: Lulu.com
ISBN: 0987936670
Size: 14.70 MB
Format: PDF, Mobi
View: 5576
Download Read Online
kuralları vs olan bir din ya da dünya görüsü olmadı ̆gı için, bu konuda tüm
ateistleri kapsayacak bir cevap verilemez. Bu yüzden, din ile ba ̆glantılı olarak
ortaya ... Ateistler. çocuklarını. sünnet. ettirir. mi? Bu da yine yukarıdaki konuyla
ba ̆glantılı bir meseledir. Sünnet, din kökenli bir gelenek de olsa, artık topluma
yerlesmis bir gelenektir ve herkes katılmasa da sa ̆glıkla ilgili bazı faydaları oldu
̆gu da sıkça iddia edilen bir uygulamadır. Örne ̆gin, ço ̆gunlu ̆gun Hıristiyan
oldu ...

Ateist Dergi Say 5 May S 2014

Author: ateistdergi.com
Publisher: Ateist Dergi
ISBN:
Size: 18.55 MB
Format: PDF, ePub
View: 2710
Download Read Online
02 Hayırlı 'İş'lere Vesile: Çocuk Gelinler ve Dini Nikah Meselesi Çiğdem Oğuz 06
Türbanlı Ateistler Nesrin Dumlupınar 09 'Her Kürtaj Bir Uluderedir' Serap Çelen
10 Yorumsuz Haberler 12 Sanatçı ve Din İlişkisi Üzerine Kuramlar Turgay Terdi
13 Dini İnançlardan Nasıl ... Haziran sayımızda geniş bir bilgi sunacağımız
Ateistler Derneği için ülkemizin aydınlanma sürecinde bilimin ışığında alacağı
yolda başarılar diliyoruz. en yüksek olduğu ülkeler özellikle 15 yaş ve altı
evliliklerde.

Ateist Dergi Say 14 May S 2016

Author: ateistdergi.com
Publisher: Ateist Dergi
ISBN:
Size: 77.23 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 1068
Download Read Online
Dolayısıyla tanrıya inanmayan kişiler olarak bizler, böyle yanlış tanımlamaların
önüne geçmek için çabalamalıyız. Kendimize “ateist” ... Öyle ki, kendisi “The End
Of Faith” (İnancın Sonu) isimli olağanüstü kitabında, dinlerle ilgili dile getirdiği
tüm provokatif din eleştirilerine ve dinlere olan antipatisine rağmen; katıldığı canlı
yayınlarda, kitabında “ateist” kelimesini bir kez bile kullanmadığını defalarca
belirtmişti. Kendimizi “ateistler” ... “Ateistler tanrının var olmadığını bildiğini iddia
ediyor.

Tanr N N Yeralt D Nyas

Author: Richard Wurmbrand
Publisher: YYY
ISBN:
Size: 67.68 MB
Format: PDF, Mobi
View: 385
Download Read Online
Marx'ın, “Kapital” adlı yapıtının önsözünde Hıristiyanlık'ın –özellikle Protestanlık
biçimiyle– “günahtan mahvolmuş yaşamların yenilenmesi için ideal bir din
olduğunu” yazdığını bilmiyordu. Ben de ona, Marx'ın bu önerisi uyarınca
günahtan mahvolmuş yaşamımı yenilemek için Protestan Hıristiyan olduğumu
söyledim. Bu olaydan sonra Grecu her gün bir iki ... Hıristiyanlar, Parti'yi ateizm
için değil, yanlış tip ateistler yetiştirdiği için eleştirir. İki tip “ Hıristiyanlar, Parti'yi
ateizm için değil, ...